/ /

Privatumo politika

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

1. Sąvokos

1.1. Duomenų valdytojas ir svetainės glasseson.lt operatorius (toliau – Duomenų valdytojas) yra UAB „D23“, įmonės kodas 302880221, PVM kodas LT100014055314, Gedimino g. 6-42, Tauragė 72241,, Lietuvos Respublika, telefono numeris 863360123, elektroninio pašto adresas – labas@glasseson.lt.

1.2. Pirkėjas – veiksnus fizinis arba juridinis asmuo, įsigijęs prekių interneto parduotuvėje glasseson.lt .

1.3. Asmens duomenų tvarkymo taisyklės (toliau – Taisyklės), reglamentuoja pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus, kuriais remiasi Duomenų valdytojas tvarkydamas Pirkėjo asmeninius duomenis.

2. Bendrosios nuostatos

2.1. Pirkėjo asmeninių duomenų tvarkymą nustato Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys tokių duomenų rinkimą bei šios Taisyklės.

2.2. Pirkėjų duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais, tvarkomi sąžiningai ir tiksliai.

3. Asmens duomenų tvarkymas

3.1. Duomenų subjekto asmens duomenys tvakomi griežtai siekiant vykdyti prekybą el. parduotuvės tinklalapyje. Pirkėjas sutinka, kad jo duomenys, kuriuos jis savo noru pateikia užsakymo metu, būtų tvarkomi remiantis šiomis taisyklėmis.

3.1.1 Asmens duomenys renkami atliekant operaciją ar operacijų seką t. y. rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, keitimas (-is), naudojimas, persiuntimas sudarant galimybę duomenis naudoti sugretinant su kitais bei galimybę juos sunaikinti.

3.2. Pirkėjas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis ar juos pašalinti parašydamas el. laišką labas@glasseson.lt arba paskambindamas numeriu 863360123. Tokiu atveju pardavėjas nedelsdamas turi įgyvendinti pirkėjo prašymą (per 2 darbo dienas).

3.3. Duomenų valdytojas pripažįsta ir gerbia kiekvieno Pirkėjo, kuris daro užsakymą interneto parduotuvėje glasseson.lt, teisę į privatumą. Duomenų valdytojas renka ir naudoja Pirkėjo asmens duomenis (pavadinimą arba vardą ir pavardę, adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir kitą interneto parduotuvės užsakymo metu nurodytą informaciją) prekių arba paslaugų užsakymų apdorojimui arba kitų prisiimtų sutartinių įsipareigojimų vykdymui. Klientas darydamas užsakymą gali pareikšti savo sutikimą/nesutikimą dėl jo asmens duomenų naudojimo tiesioginės rinkodaros tikslams. Tai jis padaro atitinkamą langelį pažymėdamas varnele (sutinku, kad mano asmens duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais). Mes siunčiame kas mėnesį naujienlaiškį kliento nurodytu el. paštu ir sudarome galimybes naujienlaiškio atsisakyti (naujienlaiškio pabaigoje yra pasirinkimas: „atsisakyti“ – paspaudęs klientas daugiau nebegaus naujienlaiškio).

3.4. Duomenų valdytojas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Duomenų valdytojo partnerius, teikiančius prekių pristatymo arba kitas, su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.

3.5. Asmens duomenys tvarkomi naudojant saugias priemones, apsaugančias šiuos duomenis nuo neteisėto sunaikinimo, atskleidimo arba kitų neteisėtų veiksmų. Šie duomenys yra saugomi 2 metus po prekės (-ių) įsigijimo, kol nesibaigia garantinis prekių terminas. Pasibaigus jam, duomenys yra nedelsiant sunaikinami.

3.6. Asmenys, kurie sutiko, kad jų duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais, yra saugojami aktyviojoje duomenų bazėje ir naudojami 2 metus tiesioginės rinkodaros tikslais. Po šio laikotarpio (jei nėra atsisakoma anksčiau) kliento duomenys yra nedelsiant sunaikinami. Asmens duomenų sunaikinimą prižiūri įmonės atsakingas asmuo.

3.7 Asmenys bet kuriuo metu gali nesutikti, kad jų duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais, paspaudę aktyvią nuorodą „Atsisakyti“ siųstame pasiūlyme.

4. Taisyklių keitimas

4.1. Duomenų valdytojas turi teisę iš dalies arba visiškai pakeisti Taisykles apie tai pranešdamas glasesson.lt interneto parduotuvėje. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti techninę galimybę Pirkėjui iš naujo sutikti su atnaujinta Privatumo politika.

4.2. Taisyklių papildymai arba pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie atsiranda interneto parduotuvėje
glasesson.lt.

4.3. Jeigu Pirkėjas nesutinka su nauja Taisyklių redakcija, jis turi teisę raštu jos atsisakyti.

4.4. Jei po Taisyklių papildymo arba pakeitimo Pirkėjas ir toliau naudojasi interneto parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Pirkėjas sutinka su naująja Taisyklių redakcija.

5. Informacijos pateikimas ir perdavimas

5.1. Visi pranešimai, susiję su asmens duomenų tvarkymu, Duomenų valdytojui yra pateikiami elektroniniu paštu labas@glasseson.lt arba paštu įmonės registraciniu adresu, Gedimino g. 6-42, Tauragė 72241, Lietuva.

5.2. Atsakymą Duomenų valdytojas pateikia ta pačia forma, kuria buvo gautas pranešimas arba pretenziją.

6. Slapukai (angl. cookies)

6.1. Slapukas – mažas tekstinis dokumentas, turintis unikalų identifikacijos numerį, kuris yra perduodamas iš interneto svetainės į asmens kompiuterį, kad būtų galima atskirti asmens kompiuterį, naršyklės tipą ir matyti asmens veiklą internete. Unikalus numeris identifikuoja asmens naršyklę kiekvieną kartą asmeniui apsilankius interneto svetainėje. Slapukai neleidžia įsiminti asmeninės informacijos (tokios kaip asmens vardas ir adresas). Svetainėse slapukai naudojami, siekiant vesti statistiką, tokią kaip asmenų apsilankymų interneto svetainėje skaičius ir srautas. Tokia informacija nebūna susieta su asmenine informacija. Asmuo gali bet kada išjungti slapukų naudojimą, tačiau be slapukų kai kurios interneto svetainės glasesson.lt funkcijos gali neveikti arba veikti netinkamai.

6.2. Slapukų naudojimo tikslai:

6.2.1. Parduotuvės krepšelio formavimui (svetainės pagrindinei veiklai vykdyti) ir svetainės lankytojų statistiniams duomenims skaičiuoti. Naudojantis interneto svetaine, iš kliento gali būti pareikalauta atlikti registraciją tam, kad jis galėtų užsakyti prekes. Tokiu atveju kliento reikalaujama pateikti asmens duomenis (tokius kaip vardas, el. pašto adresas, telefonas ir pan.). Bendrovė turi teisę savo nuožiūra visais teisėtais būdais naudotis visa asmens pateikta informacija ir duomenimis, kuriuos asmuo pateikia atlikdamas registraciją arba kitais būdais. Slapukas, krepšelio formavimui, sukuriamas, kai vartotojas įkelia prekes į krepšelį, o ištrinamas, kai vartotojas uždaro (atsijungia) svetainės langą (baigia sesiją).

6.3. Interneto svetainėje glasseson.lt naudojami slapukai:

Slapuko pavadinimas Galiojimo laikas Duomenų tvarkymo tikslai
woocommerce_cart_hashSesijos metuParduotuvės krepšelio identifikacija.
woocommerce_items_in_cartSesijos metuParduotuvės krepšelio turinys.
wp_woocommerce_sessionSesijos metu
NID6 mėnesiaiVartotojo veiksmai internetinėje svetainėje (Google Analytics)

6.4. Galite leisti įrašyti slapukus arba jų atsisakyti. Dauguma žiniatinklio naršyklių automatiškai priima slapukus, bet galite pakeisti savo naršyklės nuostatas, jei norite nepriimti slapukų arba gauti įspėjamąjį pranešimą prieš juos įrašant. Paskaitykite savo naršyklės instrukcijas ar tiesiog sužinokite daugiau apie šias funkcijas. Jei pasirenkate nepriimti slapukų, gali būti, kad negalėsite naudotis interaktyviomis šios svetainės savybėmis.

6.5. Duomenų subjekto sutikimo nereikia, jei slapukai yra naudojami internetinės parduotuvės svetainėje pirkėjo pasirinktų prekių krepšeliui formuoti ir pan.

6.6. Jokie asmeniniai kliento duomenys nėra kaupiami slapukų pagalba.

6.7. Būtinų slapukų įrašymo metu jokiems tretiesiems asmenims informacija nėra teikiama.

7. Baigiamosios nuostatos

7.1. Ši Privatumo politika yra paruošta 2019 m. vasario 1 d.  Apie visus Privatumo politikos pakitimus bus informuojama pagal šios Privatumo politikos 4 punktą.

Iškilus klausimams kreipkitės telefonu 863360123 ar el. paštu labas@glasseson.lt